Győri Műszaki Szakképzési Centrum

Jedlik Ányos

Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Nyelvi előkészítő évfolyam

Az a tanuló, aki nyelvi előkészítő évfolyamra nyer felvételit, az az első nyelvi évben csak idegen nyelvet és szinten tartó tantárgyakat tanul. A nyelvi tanulmányokkal töltött tanév nem számít szakmai tanulmányoknak.

A tanórák összetétele az évben:

  • Idegen nyelvi órák száma angol, vagy német: 18 óra/hét
  • Matematika: 2 óra/hét
  • Informatika: 2 óra/hét
  • Testnevelés: 3 óra/hét
  • Helyesírási kompetenciák fejlesztése: 1 óra/hét
  • Osztályfőnöki óra: 1 óra/hét

A következő tanévben két osztály indul nyelvi előkészítő képzéssel.

Ezek:

0612 Informatikai rendszerüzemeltető (angol csoport) (16 fő)

0613 Gazdasági informatikus (német csoport) (16 fő)

0614 CAD-CAM informatikus (angol csoport) (16 fő)

0615 CAD-CAM informatikus (német csoport) (16 fő)

Az informatikai rendszergazda angol, illetve a gazdasági informatikus német csoportok fognak a későbbiekben egy osztályt alkotni. Ők azért kapnak nyelvi előkészítést, mert később a szakmájuk gyakorlásában nagyobb szerepet fog játszani az idegen nyelv ismerete. A tanulók 9-12. évfolyamokon tovább mát magyar nyelven tanulják a tantárgyaikat. Nyelvet emelt szinten tanulnak tovább.

A CAD-CAM informatikus osztály (A két induló CAD-CAM informatikus közül az egyik) azért indul nyelvi előkészítő osztályként, mert ők később a 9-12. osztályban két tanítási nyelvű képzésben fognak részt venni. Ezeken az évfolyamokon a történelem és a célnyelvi civilizáció tantárgyakat a angol/német nyelven tanulják. Nekik később az adott nyelven kell érettségi vizsgát tenniük a két tantárgyból.

Minden érintett tanuló figyelmét felhívjuk arra, hogy maximálisan használja ki az intenzív nyelvtanulás eme formáját, mert ezt többé nem tudja megismételni. Megfelelő szorgalommal nagyon magas szintre lehet eljutni egy idegen nyelv ismeretében.

Két tanítási nyelvű képzés

A két tanítási nyelvű képzésnek nagy hagyományi vannak az iskolánkban. 2002-ben indult az első osztály. A tanulók nyelvi előkészítő után kezdik meg a rendes szakgimnáziumi két tanítási nyelvű képzésüket.

Tanulmányaik során a nyelvi órákon túl két tantárgyat tanulnak a csoportnak megfelelő idegen nyelven. Ezek a történelem és a célnyelvi civilizáció tantárgyak.

Elvárt, hogy az osztályban tanulók megszerezzék a „C” típusú középfokú nyelvvizsgát a 11. osztály végéig.
Érettségi vizsgán a kötelező tantárgyakon felül célnyelvi civilizáció tantárgyból is érettségi vizsgát kell tenni. Amennyiben az idegen nyelv és a célnyelvi civilizáció tantárgyak érettségi eredmény megfelelő szintű, az érettségi felsőfokú nyelvvizsgának számít.

A két tanítási nyelvű képzésben részt venni előnyökkel jár. Biztos nyelvismeret. Plusz pont a felsőfokú tanulmányokra való jelentkezéskor.

Minden szülőnek és tanulónak örökös dilemma az érettségi utáni szakképzésben való részvétel. Igen valóban soknak tűnhet 1 év nyelvi előkészítő, 4 év az érettségiig, majd 1 év a szakmai végzettségig. Ez összesen 6 év. Mi minden iskolánkban tanulónak azt javasoljuk, hogy az iskolánkat csak akkor hagyja el, ha már minden lehetséges bizonyítvány a kezében van.

Emeltszintű felkészítés

Az a tanuló, aki szakgimnáziumba jelentkezet az a szakma tanulása mellett szeretne magas szintű felkészítést kapni a felsőfokú tovább tanulásra is. Iskolánk ebben minden segítséget megad.

Minden tanulónk emeltszintű felkészítésben részesül matematika és idegen nyelv tantárgyakból. Az imént felsorolt két tantárgyon túl, minden tanulónknak lehetősége van arra is, hogy az ágazatának megfelelő szakmai tantárgyból is emelt szintű érettségit tegyen.
További tantárgyak esetén tanuló csoportokat szervezünk magunk, vagy a közeli középfokú intézményekkel közösen.

A törvény kimondja:

A középiskolának a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyból biztosítania kell, hogy a tanuló - választása szerint - mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni.
Ha a középiskola központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyból érettségi vizsgára történő felkészítést kíván biztosítani, akkor a felkészítésre a helyi tantervében középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén legalább százharmincnyolc órát, emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén pedig legalább kettőszázhetvenhat órát kell biztosítania.

Ha ezt számokba öntjük, akkor a következőt kell látni. A 11. tanév 36 tanítási hétből áll. A 12. tanév 32 tanítási hetes. Összesen: 68 hét. A minimálisan szükséges 276 óra esetén ez hetente 276/68=4,05 óra/hét. A heti 5 tanóra matematikából és idegen nyelvből elegendő az emeltszintű felkészítéshez.

Minden tanulónak ajánljuk, hogy legalább egy tantárgyból vállalja az emeltszintű vizsgát.

Szakkör

LEGO

A 9-10. évfolyamos tanulók számára működik a LEGO szakkör. Ők tudnak részt venni a korosztályos versenyeken. A magasabb évfolyamra járó tanulók szintén részt vesznek felkészítőként a csapat életében. Heti egy, de versenyidőszakban heti kettő alkalommal találkoznak.

FESTO ROBOT

A programozásban magasabb szinten álló tanulók csatlakozhatnak a FESTO robotprogramozó csoporthoz. A berendezés ipari berendezés. A programozás magas szintű programozási nyelven folyik. Szenzorok, kapcsolók jeleinek értelmezése, képfeldolgozás, döntéshozatal és beavatkozások megvalósítása.

MATEMATIKA

Mivel iskolánkban kiemelt fontossággal kezeljük a megfelelő színvonalú matematikaoktatást, mindig akadnak olyan tanulók, akik még többet szeretnének megtudni ebből a tudományból. A szakkör résztvevői közül évről-évre kerülnek elő olyan tanulók, akik kimagasló eredményeket érnek el matematika, illetve OKTV versenyeken. Több volt tanulónk került be szakkollégiumba az egyetemi tanulmányai alatt.

VIDEO

Iskolánk rendelkezik egy jól felszerelt stúdióval. Az ott dolgozó oktatás technikus kolléga maga köré gyűjt olyan tanulókat, akik érdeklődnek a filmkészítés és szerkesztés tudománya iránt. A lelkes csapat hajtja végre az iskolai rendezvények, események közvetítését, archiválását. Minden évben szükséges 3-5 új tanuló felvétele a szakkörbe.

A végén felsorolok, még olyan lehetőségeket, amik jelenleg nem működne, de nem szűntek meg, csak érdeklődés, vagy szaktanári elfoglaltság miatt szünetelnek: FOTO szakkör, ESZTERGÁLYOS szakkör, Olvasóklub…

Sport

Az oktatási törvény előírja a mindennapi testnevelést. Iskolánk, mint a legtöbb intézmény heti 3 tanórát tart tanórai keretek között. A fennmaradó 2 órát más egyéni sportágakban való igazolással lehet kiváltani. Iskolánkban aktív sportélet folyik. Tanulóink egy része az iskola DSK keretein belül hódol a sportszenvedélyének, mások Győrben, vagy lakóhelyükön működő sportegyesületek tagjai.

Iskolánkban az alábbi sportokat űzheted tanórán kívül:

  • Labdarúgás
  • Kosárlabda
  • Kézilabda
  • Röplabda
  • Asztalitenisz
  • Konditerem

A csoportokhoz toborzást a tornaórán tartanak a testnevelő kollégák. Természetesen tanév közben is csatlakozhatsz, ha komolyan sportolni szeretnél.

Diákjaink minden évben indulnak a Diákolimpián.

Több tanulónk van, aki országos, illetve nemzetközi eredményekkel büszkélkedhet. Természetesen mi is büszkén tesszük közzé eredményeiket az iskola tanuló és tanárai számára. Jeles eredményeket érnek el: atlétika, sakk, kajak, kenu, sportlövészet, sárkányhajó, tánc…

Szoftverfejlesztő

Aki több információt szeretne, az keresse fel a www.nive.hu weboldalt és ott a jobboldali menüben keresse meg Szakképzési dokumentumok csoport.

Országos modultérkép / 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szakképesítései /
A megjelenő ablak szakképesítés mezőjébe gépelje be a Szoftverfejlesztő szót és kattintson a keresés gombra!
Letölthetők a modulok tartalmi leírásai PDF állományban.

A szakmai és vizsgakövetelmények / A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő… /
Keresés mezőbe a Szoftverfejlesztő szót beírva kattintson, a keres gombra!
Letölthető a szakma szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó adatok.

Szakképzési kerettantervek – központi programok / Szakképzési kerettantervek (2013. szept. 1-től) / Szakközépiskolai szakképesítések
Keresse ki a Szoftverfejlesztő szakot!
Megnyitható a szakmai tanulmányok szakmai óráinak tanévenkénti bontása.

Rendszergazda

A informatikai rendszerüzemeltető az informatikai szakma hardveres szakértője. Munkája kiterjed a hálózatok tervezésére, műszaki kivitelezésére, beállítására és üzemeltetésére.
A képzést nyelvi előkészítő évfolyammal kezdik. A tanulmányok hossza 1+4+1 év.

Aki több információt szeretne, az keresse fel a www.nive.hu weboldalt és ott a jobboldali menüben keresse meg Szakképzési dokumentumok csoport.

Országos modultérkép / 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szakképesítései /
A megjelenő ablak szakképesítés mezőjébe gépelje be az informatikai rendszerüzemeltető szót és kattintson a keresés gombra!
Letölthetők a modulok tartalmi leírásai PDF állományban.

A szakmai és vizsgakövetelmények / A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő… /
Keresés mezőbe az informatikai rendszerüzemeltető szót beírva kattintson, a keres gombra!
Letölthető a szakma szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó adatok.

Szakképzési kerettantervek – központi programok / Szakképzési kerettantervek (2013. szept. 1-től) / Szakközépiskolai szakképesítések
Keresse ki az informatikai rendszerüzemeltető szakot!
Megnyitható a szakmai tanulmányok szakmai óráinak tanévenkénti bontása.

Gazdasági informatikus

A gazdasági informatikus egy olyan irodai alkalmazott, aki magas szintű informatikai ismeretekkel rendelkezik. Ismereti kiterjednek közgazdasági, pénzügyi és szervezeti feladatok hatékony megvalósítására.
A képzést nyelvi előkészítő évfolyammal kezdik. A tanulmányok hossza 1+4+1 év.

Aki több információt szeretne, az keresse fel a www.nive.hu weboldalt és ott a jobboldali menüben keresse meg Szakképzési dokumentumok csoport.

Országos modultérkép / 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szakképesítései /
A megjelenő ablak szakképesítés mezőjébe gépelje be a gazdasági informatikus szót és kattintson a keresés gombra!
Letölthetők a modulok tartalmi leírásai PDF állományban.

A szakmai és vizsgakövetelmények / A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő… /
Keresés mezőbe a gazdasági informatikus szót beírva kattintson, a keres gombra!
Letölthető a szakma szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó adatok.

Szakképzési kerettantervek – központi programok / Szakképzési kerettantervek (2013. szept. 1-től) / Szakközépiskolai szakképesítések
Keresse ki a gazdasági informatikus szakot!
Megnyitható a szakmai tanulmányok szakmai óráinak tanévenkénti bontása.

CAD-CAM informatikus

Figyelem!
A következő évben két CAD-CAM informatikus szakot indítunk.
Az első osztály (Kód: 0614, 0615 két tanítási nyelvű osztály, nyelvi előkészítővel. 1+4+1 éves képzés)
A második osztály (Kód: 0616, 0617 normál 4+1 éves képzés)

A CAD-CAM informatikus egy olyan modern gyártástechnikákat ismerő és alkalmazó gépész szakember, aki alkalmas egy termék dokumentációjának elkészítésére, alkalmas a termék gyártásának előkészítésére, valamint képes kezelni modern CNC vezérlésű megmunkáló berendezéseket.

Aki több információt szeretne, az keresse fel a www.nive.hu weboldalt és ott a jobboldali menüben keresse meg Szakképzési dokumentumok csoport.

Országos modultérkép / 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szakképesítései /
A megjelenő ablak szakképesítés mezőjébe gépelje be a CAD-CAM informatikus szót és kattintson a keresés gombra!
Letölthetők a modulok tartalmi leírásai PDF állományban.

A szakmai és vizsgakövetelmények / A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő… /
Keresés mezőbe a CAD-CAM informatikus szót beírva kattintson a keres gombra!
Letölthető a szakma szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó adatok.

Szakképzési kerettantervek – központi programok / Szakképzési kerettantervek (2013. szept. 1-től) / Szakközépiskolai szakképesítések
Keresse ki a CAD-CAM informatikus szakot!
Megnyitható a szakmai tanulmányok szakmai óráinak tanévenkénti bontása.

Gépgyártás-technológiai technikus

A gépgyártás-technológiai technikus egy olyan szakember, aki az alkatrészek gyártásának módjaival foglalkozik.
Három alapvető területet ölel fel a szakma ismerete:

 • Gyártás előkészítés. Ez magában foglalja a gyártmány megismerését, a gyártóeszköz beállítását, karbantartását.
 • Gyártás. Ez magában foglalja mind az egyetemes, mind pedig a korszerű CNC gyártó berendezések használatát.
 • Ellenőrzés. Ez magában foglalja a termékek gyártást bevezető, gyártásközi méréseinek ismeretét. Egyéni mérőeszközök, mérőgépek használatát.

Aki több információt szeretne, az keresse fel a www.nive.hu weboldalt és ott a jobboldali menüben keresse meg Szakképzési dokumentumok csoport.

Országos modultérkép / 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szakképesítései /
A megjelenő ablak szakképesítés mezőjébe gépelje be a Gépgyártástechnológiai technikus szót és kattintson a keresés gombra!
Letölthetők a modulok tartalmi leírásai PDF állományban.

A szakmai és vizsgakövetelmények / A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő… /
Keresés mezőbe a Gépgyártástechnológiai technikus szót beírva kattintson, a keres gombra!
Letölthető a szakma szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó adatok.

Szakképzési kerettantervek – központi programok / Szakképzési kerettantervek (2013. szept. 1-től) / Szakközépiskolai szakképesítések
Keresse ki a Gépgyártástechnológiai technikus szakot!
Megnyitható a szakmai tanulmányok szakmai óráinak tanévenkénti bontása.