A HVG 2018. október 19-n megjelent iskolai rangsora szerint a kompetenciamérések, érettségi vizsgaeredmények és továbbtanulási adatok alapján az ország legjobb szakgimnáziuma vagyunk.

Újságcikk   TV-riport

A+ A A-

Jedlik Ányos-ünnepség Szímőn - 2018

                                    

                                                                                                             "Szímő a kis falunk,

                                                                                                            Szímő az otthonunk..."

                                                                                                             (Szímő himnuszából)                                                                                                                

                                                                                                            

A Vág melletti, Mátyusföld széli település május 26-án nagy fiát, Jedlik Ányost ünnepelte. Kétévente adják át a község által alapított, a szlovákiai magyar tudósok munkásságát elismerő Jedlik-díjat, egyben tudományos szimpóziumon méltatják a bencés szerzetes, tanár, tudós, feltaláló munkásságát.

Az ünnepség a Szent Márton-plébániatemplomban emlékmisével kezdődött, hiszen Jedlik a Szent Benedek-rend tagja volt. A szertartást Tóth István Konstantin, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója celebrálta. Szentbeszédének középpontjában Jedlik, az ember állt. Megemlékezett természetszeretetéről, tudományának a mindennapi élettel való kapcsolatáról, magyarságáról, jótékonykodásáról.

Ezt a követően a szolnoki Vivaldi Keresztény Kamarazenekar a névadó Négy évszak c. művét adta elő.

A koszorúzás a Szózat közös énekével kezdődött, aztán Bób János polgármester köszöntötte Jedlik Ányos tisztelőit és a rokonságából megjelenteket. Szólt arról, hogy a múlt hagyományait nemcsak őrizni kell, hanem a gyarapítani is. Büszke arra, hogy a falu jól sáfárkodik a település értékeivel. Ez elismerésekben is kifejeződik: "Az év faluja - 2017" országos versenyben II. helyezést értek el, sőt a település Európa-diplomát is nyert. Mindennek része Jedlik Ányos életművének ápolása, bemutatása, ébrentartása - kiállítással, rendezvényekkel és vetélkedőkkel. Beszédét így fejezte be: "A fa akkor erős és egészséges, ha nem szakad el gyökereitől, így van a nemzet is."

Szigeti László a Magyar Közösség Pártja nevében a tudományok népszerűsítésének a fontosságából indult ki, e téren is példaértékű a község tevékenysége és Jedlik munkássága. A tudományok művelésének olyan fontos feltételei vannak, mint az erős akarat, a kitartás, a bátorság, a tapasztalatszerzés apró munkája. Akkor is, ma is fontos szerepet játszott az idegennyelvűség; Jedlik négy nyelvet használt; magyart, németet, szlovákot; a tanítás nyelve pedig a latin volt. (1844-ben lett a magyar államnyelv.) A bencés eszmeiség, az Ora et labora! - kiegészülve a docete! (tanítsatok!) - hivatástudata vezette minden tevékenységében.

A koszorúzás a tisztelet és az emlékezés szép aktusa volt. A győri Jedlik Ányos Szakgimnázium koszorúját Módos Gábor igazgató, Élő Tamás igazgatóhelyettes és Varga Zsolt kollégiumigazgató helyezte el.

jedlik szimo 2018

(A képen balról jobbra: Domonkosné Végvári Ibolya tanárnő, Domonkos László címzetes igazgató,
Módos Gábor igazgató, Élő Tamás igazgatóhelyettes, Varga Zsolt kollégiumigazgató)

A szimpóziumot a Jedlik Házban Csáky Pál, az Európai Parlament képviselője, Szímő díszpolgára nyitotta meg. Kérdésfeltevéssel kezdte: Mi az, ami összekapcsolja az ünnepség résztvevőit? Válasza: Tiszteljük önmagunkat a széthulló világban; tiszteljük egymást, mert vannak közös értékeink, tiszteljük közös múltunkat, amelyre jövőt lehet építeni. Méltatta Szímőt, mert konok elkötelezettséggel példát mutat a Jedlik-értékek ápolásában, a tudomány megbecsülésében, országos értékeket mutat fel és képvisel.

Az ülés első előadója Gazda István volt, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója. A bevezetésben megemlékezett a Jedlik Ányos Társaság 25 éves munkásságáról, Király Árpádról, az első főtitkárról, majd a tankönyvíró Jedlik Ányosról. Nyelvi feltétele is volt a tankönyvírásnak a 19. századi Magyarországon. Meg kellett teremteni a fizikai, kémiai, biológiai szaknyelvet, hiszen nem volt magyar terminológia a természettudományi fogalmak kifejezésére. 1844-ig nagyrészt az oktatás nyelve is, a tankönyvek nyelve is a latin volt. A Bugát Pál kezdeményezte tudományos nyelv megalkotásában Jedlik Ányos is tevékenyen részt vett. Kezdetben 16-24 lapos magyar nyelvű kiadványokban csak a követelményeket fogalmazta meg, majd egyes fizikai szakágakat kéziratban terjesztett tankönyvekben. Ilyenek: Víznyugtan (hidrosztatika), Fénytan, Hőtan. Nagy természettudományi rendszerezésének - Természettan elemei - csak I. kötete jelent meg Súlyos Testek' Természettana címen - "szöveg közé nyomtatott 384 fametszettel". (1850).

Dr. Antal Ildikó, a budapesti Elektrotechnikai Múzeum igazgatója a Jedlik Ányos munkásságához kapcsolódó restaurálási tevékenységet ismertette, hiszen a tudós, feltaláló gépeinek, mechanikus szerkezeteinek működés közben való bemutatása megeleveníti Jedlik korát, alkotó munkásságát. Nemcsak a forgony (elektromotor) és a dinamó (generátor) jelentős találmánya; úttörő tevékenységet folytatott a fénytanban, a hullámelméletekben és egyéb fizikai és technikai jelenségek vizsgálatában is. Antal Ildikó részletesen ismertette rácsosztógépének fejlesztési szakaszait és villamfeszítőjének, feszültségfokozó kondenzátortelepének a működését. Büszkeséggel említette, hogy Jedlik találmányaival határainkat is átlépte; rendszeres kapcsolata volt a bécsi és a berlini egyetem tudósaival, 1855-ben a párizsi ipari kiállításon elektromos telepével bronzérmet, 1873-ban pedig a bécsi világkiállításon csöves villamfeszítőjével haladási érmet nyert. Munkásságának tudományos elismerését jelentette, hogy Volta halálának 100. évfordulóján Comoban kiállították Jedlik dinamóját.

A tudományos ülés után került sor a Jedlik-díjak átadására.

Bób János polgármester ismertette a díj történetét: 1999-ben - éppen a győri Horváth Árpád A megkésett világhír c. könyvének ihletésére - született meg a gondolat: elismerésben kell részesíteni a ma élő, alkotó szlovákiai magyar tudósokat. Jedlik neve méltó lesz ehhez a szándékhoz. 2000-ben Jedlik Ányos születésének 200. évfordulóján már át is adták a Jedlik Ányos-díjakat. A 2018-ban díjazottak:

Bánki Gyula részesült a természettudományi Jedlik-díjban. A matematika és fizika szeretete vezette a Pozsonyi Műegyetem villamosmérnöki karára, majd a Budapesti Műszaki Egyetemre. Kutatási területe az atomok közötti erőhatások meghatározása. Egyetemi tanár, tankönyvek, jegyzetek szerzője, külön segíti az egyetemre kerülő magyar fiatalokat, közreműködik a "Tudok" verseny szervezésében, zsűrizésében.

A társadalomtudományok díjazottja Simon Attila, történész, történetíró, egyetemi tanár, a Selye János Egyetem tanszékvezető professzora. Sokat tesz a történettudomány népszerűsítéséért, bátran nyúl a közelmúlt történelmi kérdéseihez, mert "még sok mindent nem tudunk múltunkról."

Így emlékezett a szülőfalu Jedlik Ányosra; így idézte fel a múltat, hogy "konok elkötelezettséggel" a jövő számára őrizze, átmentse az elmúlt idők értékeit. Igaz a szímői refrén másik két sora is:

   "Szímő, érted vagyunk,

   Szímő el nem hagyunk." Így legyen!

 

Győr, 2018. május 28.
Baksa Péter  

Generátor alapítvány Jedlik 1%

Generátor Alapítvány 

Adószám: 18535143-1-08

Köszönjük támogatását!

 

Hírek, információk

Érettségi utáni képzések (nappali tagozat)

A Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma felvételt hirdet nappali tagozatos érettségi utáni képzéseire.

Informatikai, vagy gépészet ágazati érettségivel rendelkezők számára meghirdetett szakokon olyan személy vehet részt, akinek az életkora 2018. december 31-ig nem több mint 21 év és még nem rendelkezik államilag finanszírozott OKJ szakmai végzettséggel.

A két éves szakképzésben olyan személy vehet részt, akinek életkora 2018. december 31-ig nem több mint 25 év és még nem rendelkezik államilag finanszírozott OKJ szakmai végzettséggel.

Tovább -->

 

Felnőttoktatás a Jedlikben!

2018 szeptemberi indulás. Ingyenes (államilag támogatott) szakképzés – esti tagozat a következő feltételekkel lehet részt venni...

Tovább -->

kreta feher login

jedlikinfo

adventi gyertya4

Következő események

Kedves Étkezők!

2018. szeptember 1-től érvényes térítési díjak:

Kollégium 100% reggeli+ebéd+vacsora: 897,- Ft.
Kollégium 50% reggeli+ebéd+vacsora: 448,- Ft,

Ebéd 100%: 427,- Ft.
Ebéd 50%: 213,- Ft.

Étlapok -->

Beszedési időpontok:

Hónap Megrendelés Befizetés Pótbefizetés
oktober   szeptember 17. szeptember 24.
november október 1-2-3. október 8. október 15.
december november 5-6-7. november 12. november 19.
január december 3-4-5. december 10. december 17.

Befizetés ideje: 8:30-15:00 óráig

Kérem, hogy pontosan kiszámolt összeget hozzanak magukkal.

ÉTKEZÉS LEMONDÁSA:

Az étkezés lemondására munkanapokon reggel 8:30-ig van lehetőség a következő napra vonatkozóan.

A lemondás napjára vonatkozóan nincs lehetőség az étkezés lemondására.

Kérjük, a lemondott napokra vonatkozó étkezési jegyeket a portán található dobozba bedobni, mert csak így elszámolható a lemondás!

A LEMONDÁS MEGTEHETŐ: 
E-mail: lemondas@gek.hu   Telefon: +3696/510-680

Menza

A 2018-ban beiskolázásra kerülő tanulók
2022-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,
2023-BAN SZAKMAI VÉGZETTSÉGET SZEREZNEK

Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelven beszélni?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

Ha a válaszuk IGEN -->
2018. december 13. Csütörtök
Luca, Otília, Lúcia
A Nap kel 07:30-kor,
nyugszik 16:00-kor.
Holnap
Szilárda
napja lesz.

A 2017/2018-OS TANÉVBEN
A GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
INTÉZMÉNYEIBEN
INDÍTANI KÍVÁNT
INGYENES 
FELNŐTTOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉSEK

Letöltés (.xlxs) -->

 

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

Letöltés (.pdf) -->

 

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.