A Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
2017/2018. tanévének az ágazati érettségire, valamint az érettségi vizsgára épülő szakképzéseiről

Igazgató: Domonkos László  Fogadó órája: hétfő: 14.00-16.00
Pályaválasztási felelős: Élő Tamás Fogadó órája: hétfő: 13.00-15.00 (Időpont egyeztetéssel máskor is)
E-mail: tamase@jedlik.eu

Telefon: 96/529-480  Telefax: 96/529-448

A Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma felvételt hirdet nappali tagozatos érettségi utáni képzéseire.

Informatikai ágazati érettségivel rendelkezők számára meghirdetett szakokon olyan személy vehet részt, akinek az életkora 2017. december 31-ig nem több mint 21 év és még nem rendelkezik államilag finanszírozott OKJ szakmai végzettséggel.

A két éves szakképzésben olyan személy vehet részt, akinek életkora 2017. december 31-ig nem több mint 25 év és még nem rendelkezik államilag finanszírozott OKJ szakmai végzettséggel.

(Amennyiben az életkora, vagy pedig már meglévő szakmai végzettsége miatt nem teljesíti a nappali tagozatos képzés belépő feltételeit, akkor az iskolánkban működő esti tagozatos szakképzéseinket ajánljuk a figyelmükbe.)

A meghirdetésre kerülő képzésformák:

Gimnáziumi, szakközépiskolai, Szakgimnáziumi érettségi vizsgával rendelkezők számára:

Szakközépiskolai, szakgimnáziumi ágazati (informatika) érettségivel rendelkezők részére:

Érdeklődni az iskola titkárságán lehet, személyesen vagy telefonon (96/529-447).

Jelentkezési lap elektronikusan kitölthető a JELENTKEZÉS linkre kattintva.

A 2017/2018 tanévre a következő szakirányokban hirdetünk képzéseket:

Nappali tagozatos középiskolai érettségire épülő szakképzések

 

2 éves nappali tagozatos szakképzés:

54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS

A képzés hagyományos gépészeti képzés. A tanulók megtanulják a műszaki rajzolás manuális és számítógépes változatát. Elsajátítják az anyag-megmunkálási technikákat, technológiákat. Oktatott tantárgyak még: anyagismeret, technológia, gépelemek, munkavédelem, műszaki mérés, gyártástervezés és gyártásirányítás, szerszámgépek karbantartás, CNC gépkezelés, karbantartás. Az adott szakmát megtanuló és szakmai végzettséget szerző tanulók könnyen el tudnak helyezkedni gépipari vállalkozásoknál, illetve az elsajátított tudás szakirányú felsőoktatásban kivallóan kamatoztatható, továbbfejleszthető.

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A képzés időtartama: 2 év
Szakmai előképzettség: középiskolai érettségi
Beiskolázható létszám: 35 fő
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Első tanév végén kötelező nyári termelési gyakorlat. (4 hét)

Kizáró okok az alkalmasság orvosi véleményezésénél:

A fenti betegségek megléte esetén a szakellátás orvosának javaslata szükséges!

Az iskolai orvosi vizsgálatra 2017. augusztus utolsó hetén kerül sor azok részére, akik felvételt nyertek az adott szakra. A fentiek értelmében az a felvett tanuló, aki tud a kizáró okot jelentő valamilyen betegségéről, a nyár folyamán szerezzen szakorvosi ajánlást a tanulmányok megkezdéséhez, mivel az iskolai orvosi vizsgálat nem helyettesítheti a szakorvos véleményét.
Figyelem! Nem kell elsőfokú szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat.

Igénybe vehető kedvezmények

 

1 éves nappali tagozatos szakképzések:

Figyelem!
Az egyéves szakmai képzéseken csak olyan jelentkező vehet részt, aki a korhatárra, végzetségekre vonatkozó kritériumon túl rendelkezik ágazati érettségivel. (informatika)

 

A képzés időtartama: 1 év
Szakmai előképzettség: informatika ágazati érettségi
Beiskolázható létszám: 5-8 fő

Szakmai tartalom a tanévhez:

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak
10835-12
Alkalmazás-fejlesztés
Operációs rendszerek
Operációs rendszerek gyakorlat
Alkalmazásfejlesztés
Alkalmazásfejlesztés gyakorlat
Web alkalmazásfejlesztés
Web alkalmazásfejlesztés gyakorlat
Programozási nyelvek gyakorlat
Multimédia gyakorlat
Adatbázis fejlesztés
Adatbázis fejlesztés gyakorlat
Szakmai idegen nyelv

 

A képzés időtartama: 1 év
Szakmai előképzettség: középiskolai érettségi, valamint szakmai előismeretek
Beiskolázható létszám: 5-8 fő

Szakmai tartalom a tanévhez:

11499-12
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás I.
10832-16
Műszaki informatika
Elektronika
Elektronika gyakorlat
Digitális technika
Műszaki dokumentációs gyakorlat
Méréstechnika gyakorlat
Irányítástechnika alapjai
Irányítástechnika gyakorlat
Adatátviteli hálózatok
Adatátviteli hálózatok gyakorlat
Műszaki programozás gyakorlat

 

A képzés időtartama: 1 év
Szakmai előképzettség: középiskolai érettségi, valamint szakmai előismeretek
Beiskolázható létszám: 5-8 fő

Szakmai tartalom a tanévhez:

10821-12
Gazdasági alapok és rendszerszervezés
Gazdasági ismeretek
Gazdasági ismeretek gyakorlat
Vállalati információs rendszerek
Projektmenedzsment
Szakmai idegen nyelv
10822-12
Informatika alkalmazása
Projektmenedzsment gyakorlat
Vállalati információs rendszerek gyakorlat
Informatikai alkalmazási gyakorlat
Számviteli információs rendszerek gyakorlat

 

A képzés időtartama: 1 év
Szakmai előképzettség: középiskolai érettségi, valamint szakmai előismeretek
Beiskolázható létszám: 5-8 fő

Szakmai tartalom a tanévhez:

10820 -12 CAD alapok Műszaki ábrázolás és gépelemek
Műszaki ábrázolás és gépelemek gyakorlat
CAD gyakorlat
10819 -12 CAM alapok Technológiai ismeretek
Műszaki ismeretek
CAD-CAM gyakorlat
10818 -12 CNC gépkezelés, programozás Számítógépes gyártás
Technológia gyakorlat
CNC gépek gyakorlat

 

A felvételi eljárás folyamata:

Képzésre jelentkezni az iskolánk honlapján található elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet. Amennyiben nincs lehetősége saját környezetében a kitöltésre, akkor előzetes egyeztetés alapján a jelentkezést személyesen az intézményünkben rendelkezésre álló számítógépen is megteheti.

Minden jelentkezőnek rendelkeznie kell e-mail címmel, amit rendszeresen olvas.

Jelentkezési határidő: 2017. június 15.

(Üresen maradt helyek esetén meghosszabbítható 2017. augusztus 15-ig)
2017. június 15-ig kell beérkezni minden adatnak. (átlagok, bizonyítványmásolatok (kivéve a 2017-ben érettségizők érettségi bizonyítványa), motivációs levelek)

A felvételi eljárás folyamatával kapcsolatos információkról az iskola honlapján, illetve a jelentkezéskor megadott e-mail címre küldött levelekből értesül.

A felvételi sorrend meghatározása a képző intézmény kizárólagos hatásköre.

A sorrend kialakításának szempontjai: tanulmányi eredmények, motivációs levél.

Tanulmányi átlag:

Motivációs levél:

 

A jelentkezési időszak lejártával (2017.06.15) az iskolavezetés értékeli a jelentkezők által benyújtott dokumentumokat. Megvizsgáljuk, hogy minden szükséges adat rendelkezésre áll-e ahhoz, hogy döntést hozhassunk. Ellenőrizni fogjuk az átlagokat és bizonyítványmásolatokat, motivációs levelet. (A 2017-ben érettségizők az érettségi bizonyítványuk másolatát 2017. június 30-ig pótolhatják.) Amennyiben hiányt észlelünk a hiányzó adatok helyére nulla pontot rögzítünk az értékelő táblázatban.

Kialakítjuk a felvételi sorrendet és az iskola honlapján nyilvánosságra hozzuk azt. (2017. július 03) Mindenkit, akit felveszünk, email üzenetben értesítünk és tőlük megerősítő visszaigazolást kérünk. Amennyiben 48 órán belül nem érkezik megerősítő válasz, automatikusan a lista utolsó helyére állítjuk és a következő jelentkezőt értesítjük.

A felvett tanulóknak 2017. július 06-10 között személyesen meg kell jelenni iskolánkban adategyeztetés céljából, valamint a beiratkozással kapcsolatos teendők megbeszélése érdekében. (Tanév rendje, tankönyvek, diákigazolvány, …) Mindenkinek be kell mutatnia az előzőleg beküldött bizonyítványmásolatok eredetijét különös tekintettel az érettségi bizonyítványt!

Beiratkozás:

A Gépgyártás-technológiai technikus szakra felvett tanulók orvosi vizsgálatára, valamint számukra a beiratkozásra 2017. augusztus 29-én kerül sor. Minden tanuló ettől a naptól kezdődően kerül tanulói jogviszonyba iskolánkkal, tehát a hivatalos ügyintézésre, csak ettől a naptól kezdődően van mód.

Figyelem!
Minden olyan tanulónak be kell iratkoznia az iskolánkba (2017. augusztus 29-én), aki a 2016-2017 tanévben nem az iskolánk tanulója volt, vagy érettségit követően iskolánkban nem az eredeti szakmáján folytatja tovább a tanulmányait!

Figyelem!
Diákigazolvány rendelést csak azoknak kell kezdeményeznie, aki a 2016-2017 tanévben nem az iskolánk tanulója volt.